218 Phan Xích Long, P.7, Phú Nhuận

Mở cửa: Thứ 2 – Thứ 6, 10 giờ sáng. – 9 giờ tối, T7 từ 1 giờ – 5 giờ chiều

Gửi mail cho trung tâm