Bạn phù hợp với lớp tiếng Hoa Giao tiếp ?

Học viên có kế hoạch phát triển trong môi trường công việc sử dụng tiếng Trung Quốc.

Học viên có kế hoạch học thêm ngoại ngữ thứ 2 là tiếng Trung Quốc, có kế hoạch đi du học hoặc du lịch tại các nước sử dụng tiếng Hoa.

Học viên yêu thích tiếng Trung, mong muốn tìm hiểu sâu hơn về văn hoá, âm nhạc và phim ảnh Trung Hoa.

Bạn đã sẵn sàng
học tiếng Trung cùng KAI

一起开始吧 !