PHÂN BIỆT CÁCH DÙNG 二 VÀ 两

Đều được dịch là “hai” nhưng bạn đã biết cách phân biệt khi nào dùng 二 và khi nào dùng 两 chưa? 1. Cách dùng của 二 二 được dùng trong số đếm. Đối với số có nhiều chữ số, trước và sau 十, chỉ dùng 二, không dùng 两. Trong khi đó, trước 百,千,万,亿, […]

PHÂN BIỆT CÁCH DÙNG 了 và 过

Điểm giống nhau giữa cách sử dụng 过 và 了 là có thể xuất hiện sau động từ, cả hai đều có thể sử dụng để nói lên các mốc sự kiện thời gian. Vậy làm cách nào phân biệt lúc nào dùng 了, lúc nào dùng 过? Dù có một số điểm tương đồng […]

Call Now Button